Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Književni konkurs: Naši pisci - zavičajne teme Sad je meni, sve jasno ?!? Zaladnilo !!! Ledeni oblaci iznad NM-a... Zajednička, večernja šetnja... Sok neGlazirati, u tetrapak... Otvaranje mosta kod Ade ... Kalendar MZ, a za 2010-tu... Barem jedan Sneško Belić ... Otkup mleka po najNovijim... Kamen temeljac za most III... Đubre... U ulici Zmaj Jovinoj...
 
..., dânima "natraške"...
Ništa iz obštinskog budžeta za Dom kulture !?! Da nije ovi svêtaca i svadbi... Privrnuli se MSK vagoni, puni kisaline !!! Godine... Srećan Božić svim onim, koji ga danaske slavidu !! Slično, kav nekad, isprid Baba Lîzine kafane... Deda Mraz je već bijo kodNas u Miloševo !!! I u Novo Miloševo je jučeraske počela zima !!! Teška mušterija... Dajte nešto sas disnatora..., da oma ogladnim !!! PoLagano se skida skela, sas crkvenog tornja... Danaske je našom NM sajtu, trinajsti rođendan !!! E ljudi..., uOzbiljte ste !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...