Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ivan Bekjarev, Kabare - Ekser, samo za čika Ranka Ništa neMož uSlikati od magle... Ipak..., što je friško, friško je !!! Seredctvo protivu zamrzavanja brâva !!! Hard disk oštrač nožova... Sveti Sava, školska slava... Čišćenje snega ispridKuće I ... Proslava Svetog Save, 2010-te II... Sveti Sava - školska slava ... Sveti Sava - školska slava... Tri okrugle cifre... Vodovodžija... Kokoške...
 
..., dânima "natraške"...
Ti kako si mali..., niNeMož da uješ jako ?!? Još nešto..., a o jedenju sarmi !!! Jâke râne, mi je priko glave !!! Sneg i Cunce zajedno... Kako se jededu sarme ? Brez brige..., teknički problem je u pitanje III . Brez brige..., teknički problem je u pitanje II .. Brez brige..., teknički problem je u pitanje I ... A gle šta me je pitao, jedan tvoj Miloševčan... Pljušti kiša, za sve novce... Pazte, da ne navučete kaku, jâku zimu !!! I u Sakaru je pao sneg, u vreme fêrije... Dno dna - najZabranjenija pesma u državu na Srbiju
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...