Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Vratijo se iz zarobljeništva, sas blombom !!! Ko to kaže, da su neuništivi ?!? Foto klub CD 13, na relaciju ZR - KI... Furtom nas napadadu II !!! KaĆe biti gotav moj kompijuter ? Zidarski poso, a u etape !!! Pružni prelaz za Bašajid... Cug na odžak... Kako se čisti odžak od cigljane ? Cvećke uSlikate posla kiše ... Život I... Moj komšija Radenko... Ne radi NadProvajder - 2-gi dan...
 
..., dânima "natraške"...
Nova e-mail atresa, natzornika NM sajta !!! Sos od mirođije... Crven sos... Posla puni 28 godina, nije bijo na utaknicu !!! Kako to..., kafana, a drukčije cene istog pića ?!? Maskenbal..., vêliki maskenbal III ... Maskenbal..., vêliki maskenbal II ... Maskenbal..., vêliki maskenbal I ... Probo sam... i nePeglam više nikad !!! E..., nikad lepči, paprikaš nije bijo !!! Râdo..., teče sât !!! Lešnik je naNovo počo da pûšća mâce !!! O kuvanju pasulja...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...