Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Nekadanja, kikindcka peskara..., a sad ribnjak... Valjda nećeš piti soka ?!? Još uvek sPadadu orasi !!! Svako se boji odNekog !!! NM privezak za letrovizor !!! Prvi sneg, zime Gospodnje 2012/2013-te Bivša kovačnica, kod Bate Sulje... Dnevnik o Gibanicijadi... Ukrašavanje ajzloga ot PC-dućana... Baš ste stvarno ravni ... Tri NM Crkve, a četir tornja II ... Priko 1000-du kačenja naDan... Miloševo - grad u Vojvodinu...
 
..., dânima "natraške"...
Dogodovštine sas kafanskim muzikama IV ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama III ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama II ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama I ... Jesil primetijo..., da sve manje čitadu novine ? Svinjski oglas, a po miloševački !!! Dobronameran savet... Prvi, ozbiljniji mraz... Nijedno svinjče nisam čuo, jučeraske da dreči ?!? Efekat crveni očiju ?!? Može li neka fotografija posle jela ? Nemoj iznositi đubre izKuće, a po pomrčini !!! Nemoj da je ubiješ !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...