Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Pazte, da ne navučete kaku, jâku zimu !!! Ova fotografija u: Srbija - Nacijonalna revija !!! Možda je skela rešenje ? Pa..., šta ćemo ondak jesti ?!? Kod Jeje, cvećke već cvetadu !!! Šesnajst kolena predaka !!! Vandredni izbori za Savet MZ NM 2012-te Promocija BKC-eja, u Perlez ... Novi dugmadi, a na naslovnu !!! Koja je najveselija srbska pesma ? Služe li Vas NM bisage za bicikli ? Sve duži i duži dani... Ala mi je vedro lice... Pivo ispridDućana...
 
..., dânima "natraške"...
Imaš Amerike ? Moram da prošetam po ataru !!! Srećna Nova, po starim kalendaru !!! Sve se u Miloševo znâ..., il možda ipak ne ?!? Vanilice... Prošo je Božić i prva slava - Sv. Stefan... Kav okovan u leden zatvor !!! Da ostane pribeleženo..., - 12 C !!! Eto..., diGuđ se okreneš, a ono - fejsbuk !!! Dora..., moja prva korinđašica jučeraske !!! Badnji dân, Badnjo veče, po starim kalendaru... A šta ti je ovo..., domaćine ?!? Slana je ampres supa..., pogrešili su u fabriku... Samo bi jeli nešto lagâno...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...