Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Cvećke uKuću !!! Znaš kako bi najviše volo da umrem ? Crno joj se piše... Stigli su nam sivi ždralovi !!! Ta ništa, brez starijog brata !!! Nepromenjen cenovnik, od 2007-me !?! A gle ova peć !?! Još edna porodica labudôva... Kako se zove ovo naSliku I ? Potpisan memorandum o razumevanju Krave još uvek idedu na ispašu ... Nema zime, dok Severac neDune III. Rezanje kupusa III... Lijedu se temelji...
 
..., dânima "natraške"...
Doktore..., jel popijete Vi..., po koju više ? Planeta Merkur, izmeđ Cunca i Novog Miloševa !!! Mogul dobiti mâlko šećera ? Mama..., šta ima da se jê ( jede... ) ? I sove, male ušare su nam se vratile !!! Vratili su nam se sivi ždralovi !!! Koji čaj najVoliješ ? Niče žito !!! Molim te slikaj II - Vučićova rupa !!! Molim te slikaj I ... Kanda mu uGlavu falidu... Da se nismo mâlko popravili ?!? Telekom ( MTS ), reaguje samo na FB ćaskanje !!! Doktorka..., samo me ovo interesuje...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...