Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Moja prva ricitacija..., pa oma uKnjigu !?! Uspešni smo, tamo di političari neTrpadu nos !!! Na bolovanje sam II ... uVeliko se râdi cuncuKret !!! Čuvajte plodove od čvoraka !!! Vreme je za pečenje paprike !!! A pravo da konkurišedu imadu: I petlovi internetišedu... Kratkotrajna kišica... Krave sas prevenstvom prolaza ... Trgovkinja, pa još i šeretkinja ... Osam uveče, a vrućo kav po danu ... NM je već u EU... Web kamera - početak i kraj leta... Satelitski snimak II...
 
..., dânima "natraške"...
Ilija Tucić - ŽIVOT IZ KORITA KREĆE !!! Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!! Jupiter i Saturn se motadu po nebu miloševačkom ! Sve je manje, vinogradarski kućica..., salaša... Invazija smrdiBûba, a na paradajz !!! NeSmeš poKući ići, nazuven, samo u jednu papuču  ! Počinje školska godina... NajVišlja tamparatura..., ove godine... Avlinski divan..., vrelog, avgustovskog dana... Obavešćenje, prid početak školske godine !!! Ja kad iziđem uAtar..., baš me briga za sve !!! E..., kad bi ovaj zid, teo da padne na naše žene ! Dudovac je poBlesavijo, sad pridKraj leta !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...