NovoMiloševačka Slika dana - 01.10.2008

Žaba - koristna, maorska sprava ...

Žaba - koristna, maorska sprava ...

    Opis: Sem možda na "Krušku" goru i Vršački breg, "kodNas u Vojvodinu" je "zdravo jako" velik' problem - "okolo tvrde osnove, jerbo" nam je zemlja "mekana"...
    Kad' se "zida" kuća, normalno je da prvo treba "uDariti" temelje, koji se "kodNas kopadu do zdrave", to jest' žute zemlje i sad' sve zavisi kako ko ima sreće, jer prvi sloj "crnice" mož' da bidne dubok i preko dva metra. "ZaTo i neČudi", što se "ponostni vlastnik" buduće kuće često pita:

 • Kol'ko si betona "saranijo" u temelje ?
 •     Sledeći velik' problem je "sLeganje" nasute zemlje, što prirodnim "putom" dugo traje. "UTu svrhu" je za "maore" pravi spas sprava "saSlike zvata" - Žaba, koja "kav" što vidite "matornim" vibracijama "taba zemlju"...

      E tako je "jedan moj dobar proŠirijo" kuću za još 'ednu prostoriju, pa je pre betoniranja poda nas'o zemlju do "propisatog" nivoa. U jedan momenat mu je palo "naUm" da iznajmi od Goricka ( i njega vidite "naSliku"... ) pomenutu spravu i samo "malko sas šnjomena" izravna i sabije zemlju , što je i "uČinijo"...
      Kad' je on nju "uKljučijo, sabijo" je zemlju za jedno" dvades't - trides't "cantimetara" niže u dubinu, pa mu je još i falilo zemlje...
      "Posla" je komentaris'o:

 • Bolje da ništa nisam "radijo", jer sam ovako mor'o da donesem još tri prikolice pune zemlje !!!
 • Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!

  Ova Slika dana, al':