NovoMiloševačka Slika dana - 28.09.2009

Obran vinograd...

Obran vinograd...

    Opis: Ako pogledate jučera'nju Sliku dana i "izPrePušavate" sve plave linkove u tekst', s'vatićete da ova fotografija deluje "poMalko" tužno - grožđe je "obrato", strašila i ostale "rikvizite protivu" štetočina su uglavnom "razFormirate"... i tako će uglavnom biti do "doGodine"...
    Kad' sam "sutriDan posla" berbe, otiš'o u vinograd kod Milana Baštovanovog - Apaša, pit'o sam:

 • Av, ujače..., pa šta ćemo sad' - skoro mesec dana ima, kako sam te skoro svako "poslaPodna obilazijo", pa smo "divanili" i "sedili" pod "strevu ot kolebe" i pili "ladna piva" ...
 • Ništa..., moraćemo da dođemo koji put, pa makar samo da se "malko proValjamo, kav" Žive Gadžinog magarac !!!
 • ???
 • Karlovčan, Živa Gadžin je dugo "živijo i radijo u Omeriku" i to baš u "fabriku aftomobila" kod Forda...
      "Bijo" je "naOčit", pa ga je "jedared" Ford "zaPazijo i posla tog je tvrdijo" ima radnika - "najLepčog čoeka u Omeriku" !!!
      To su "kastnije" i potvrdili ostali Karlovčani, što su tamo bili "sas šnjimena"...
      O'ma' ga je odv'o kući i tamo ga je uz bolju platu, "zaPoslijo" da radi "sas" baštovanima, "di" se opet "istakno kav" dobar i vredan radnik...
      Posla jedno dve godine, Živa je "naValijo" da ide kući i makar kol'ko "guđ" ga je Ford "oduVraćo" da ostane, nije 'teo - kući i kući i "gotavo " !!!
      E, čim je stig'o iz "Omerike, kupijo" je kuću, "mlogo" zemlje i "trista" ovaca, a evedra mu je stalno bila "naLedinu sas" leve strane, kod "Umčića"...
      Im'o je i jednog magarca, koji je zimi, kad' su ovce "bivale u selo" - čim u'vati otvorena vrata, bež'o na mesto evedre i kad' bi "stigno", o'ma' se valj'o i uživ'o, sve dok "neDođedu" po njega i "odvededu natrag" u selo !!!
      Dugo je to "uKarlovo" bile uzrečica:

      Makar ćemo otići, da se "malko proValjamo, "kav" Žive Gadžinog magarac !!!;

 • Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
  Link sponzora   Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po godinama !!!

  Ova Slika dana, al':