NovoMiloševačka Slika dana - 02.04.2010

Sadnja drveća !!!

Sadnja drveća !!!

    Opis: "NaSlike" dana "ot" 30-og i 31.03.2010-te ste mogli "viditi" seču drveća, a evo na "ovu" - sadnju !!!

    Jučeraske, u "center" sela, kod 'amurgerije su sađeni, "takoZvati" - piramidalni, a na "ostala mesta" - hrastovi lužnjaci...

    Pa evo nečeg' za istoriju, baš da se vidi kad' su sađeni i kol'ko brzo "ćedu" da "rastidu". Jablanovi iz centra Beodre su imali "okolo" šezdes't godina, topole "uPolak" manje, a ovi hrastovi bi trebalo "doooleko" duže da "žividu"...

    No, "jedared ćedu" i oni morati da se "sečedu", što ćemo Vam svakako "preKazati naNaš sajt", a kroz nekol'ko NM Slika dana, za jedno - sto i kusur godina !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':