NovoMiloševačka Slika dana - 03.04.2010

Madžin 15-ti, Veliki petek...

Madžin 15-ti, Veliki petek...

    Opis: Kad' smo Vam "predctavili" Madžu Milićevog ( "po miloševački" - Madžu Milića... ), a "NaSliku" dana "ot" 03.10.2009-te, izmeđ' ostali' smo napisali:

     ... ranije se "bavijo" trgovinom, "naime", im'o je "kioks-ribarnicu", a na "ćošak" izmeđ' Glavne karlovačke i L. Pajić, kog' se još uvek "mlogi sećadu" po raznoraznim kuvanjima riblje čorbe, farbanju "uskrštnji" jaja, susretima izmeđ' "Seremaca" i Banaćana i "mlogim" drugim događanjima...

    I evo jubilarnog', petnajstog' farbanja "uskrštnji" jaja, na Veliki petak, a u "njegovu organizaciju"...
    "Spremijo" je izmeđ' "četirsto" i "pecto" jaja, pa "ondak" rakije, soka, piva, vina i sveg' ostalog', kako to neki "kažedu", za - široke narodne mase, na "rukometni teren" u "center" sela...
    Na "sledeću" fotografiju možete "viditi" ekipu...

    ..., koja je sve to "krenila jučeraske okolo" devet "cati prePodna", dok je glavno događanje bilo "posla" deset...

    Ako uspe da dovrši započet' "objekat" na "njegov vinograd, doGodine" će se farbanje jaja, tamo "priSeliti" i nastaviti...

    Evo jednog', njegovog, fotografski po izložbama, "uspeštnog" portreta, a u "crno-belu tekniku"...

    ..., "uSlikatog jesenaske", u pomenut' vinograd'...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved
Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':