NovoMiloševačka Slika dana - 03.02.2015

Stevo..., davno Vas nisam vidijo !!!

Stevo..., davno Vas nisam vidijo !!!

    Opis: 1995-te godine, u "organizaciju" ZZ Miloševo ( Zemljoradnička Zadruga... ), "organizovata" je ekskurzija za kooperante "po inostranstvu" i izmeđ' ostali', do "nekadanjog, koncentracijonog" logara Mathauzen, a na godišnjicu "oslobađanja"...

    Tamo su "naŽalost", u vreme "Drugog" rata, "mlogi milošefčani" s'radali, al' "naSreću" i "priŽivili" , dočekavši "oslobađenje" od strane "omeričke" vojske, "sPočetkom" maja 1945-te godine...

    Bilo je i ranije slični' poseta, no, tad' je po prvi put iš'o i predctavnik "Srbske" pravoslavne crkve, tako da je, otac Miladin Božin, "oPevo njegovo", za naše, tragično nas'radale u "tuđinu"...

    Naravno i "isprid" države je bila zvanična delegacija, u "koju" je "bijo" i glumac Stevo Žigon, koji je tamo "nešto deklemovo", a što je "ostavilo priličan utisak", na sve prisutne, "cigurno zaTo", što je i sâm "priŽivijo" dve godine, u "konc logor" Dahau ...

    Kad' je "zvaničan" deo, "kav" programa "bijo gotav", Stevo Žigon je još uvek pod utiskom od "rôle, stojo" usamljen "ta trane", što su ostali "sas poštovanjom rešpektovali", kad' mu je i priš'o jedan čo'ek i "pružijo" mu ruku, "predctavljajući" se:

    Baš "uTaj momenat", dok su se nji' dvojica "rukovali", ostali su se ućutali i "obratili na pažnju", na "daljnji" tok "divana":

    A Stevo se, kol'ko mu je njegovo, uvek ozbiljno lice dozvoljavalo, "naSmijo" i "odGovorijo":

    "Posla" tog', su stalno ispitivali Milana, a "otKud" on znâ glumca, tak'og kova, "naŠta" je uvek "odGovaro":

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po godinama !!!

Ova Slika dana, al':