NovoMiloševačka Slika dana - 21.02.2016

Još edan jak, akerski napad na NM sajt !!!

Još edan jak, akerski napad na NM sajt !!!

    Opis: "Približavadu" se izbori za članove Saveta MZ "Novog Miloševa", koji će se "obDržati" u nedelju, 28.12.2016-te i evo "soČim" se, izmeđ' ostali', đavoli "bavidu" !!!

    Mi ćemo se, "kav" i već više puti "doSad" odbraniti, samo treba vremena, a šta im zapravo smeta - smeta im istina !!!

    Pogledajte NM Slike dana od 04.02.2016, pa "ondak" od 05.02.2016, dalje od 07.02.2016 i "naPosletku" od 16.02.2016...

    Sve je jasno..., "jelde" ?

    "OKOLO POLAK JEDANAJST", NAPAD JE "ODBIVEN" I NASTA'LJAMO DALJE !!!

    Evo i pozdrava - 'akeri, aknem vam ga !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora