NovoMiloševačka Slika dana - 11.09.2016

Pripreme za lovnu sizonu...

Pripreme za lovnu sizonu...

    Opis: Pre izvesnog' vremena, sam "uAtar" sreo "Batanjčeve", to jest', dedu Milenka Batanjskog, "sas" unučadima...

    Uskoro počinje puna lovna "sizona", pa oni "poLagano treniradu" njine kerove, "madžarske vižlje", kako bi imale "kondicije" od prvog', lovnog' dana...

    Po "njinim" ponašanju se vid'lo, da su dobro "uTrenirati" i da čak već sad', "imadu" viška snage !!!

    "Daklem", za lovnu "sizonu" su spremni !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora