Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Znatel, šta ima novo, kodNas u NM ? Kerić..., dođi da te slikam !!! Šta se radi ? Borba mačkova !!! Flaster ispridKuće... Strogi majstori su bili !!! Prolećno spremanje NM-a ... Stigle su nam rode !!! Dr Stojan Sekulić... Kokošija jaja... Bašće u proleće...
 
..., dânima "natraške"...
Ovce su isterane uAtar !!! Stiglo nam je proleće !!! Počela je puna sizona košenja trave !!! Ptičijo carstvo... Izveštaj karatista, a iz Banatcki Karlovaca !!! Fiskalna kasa, najnoviji novomiloševački model !!! Zaokružte broj 3 - lista Miša Vrebalov !!! Baš sam zdravo jâko solijo... Vas sam se oma setila !!! Medijska blokada istine, o Heterlendu izBočara !!! Jal još tu ruski voz ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...