Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kad neće da se okane, a opomenut je !!! Ljušćenje paprika, po Draganu Beliću !!! Namesti nam, da možemo da šerujemo !!! Duplovana NM slika, a u Francusku !!! Odbrana vinograda I ... NM slike iz avijona IV ... Titinci, a čuvarKuće !!! NM lovačka kućica ... Štampa I... Bobica ribica... Zajtra II
 
..., dânima "natraške"...
I on bi da se slika za NM sajt II !!! Kumrije, kad hučedu... Partizanovac bobaMara, a u Miloševo !?! Stari, banatcki fruštuk il večera... Prigovor... Počela je jesen... Ko si ti ? Dođi kod mene na riblju čorbu !!! Raduje me ovo dobo godine... Kod TriČvôrke u kafanu... Mi naNjivu, a brez špeditera..., kako to ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...