Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ribica, koja spava na leđa !!! Unuk, o dedinim tiplama !!! Šta smeta, što se neki kvarcujedu ? Kampanja - MILIJARDA USTAJE I !!! Kučići, rase avlijaner II ... Nova, parna mešina !?! Moć svetlosti !!! Kineski Sneško Belić !!! Prirodni, bodljikavi ukrasi II ... Od Šena do Varge... Krediti, krediti, krediti I... Rakija od banana...
 
..., dânima "natraške"...
I metrolozi su počeli da lažedu !!! Na prodaju... Prêcenik !!! I Sv. Velentin i Sv. Trivun - izložba i koncerat I mi književnog kritičara, velikog kova imamo !!! Duga sPočetkom februvara !!! Dajte mi čašicu rakije !!! Di ćeš II ?!? Di ćeš I ?!? Pomoć zubaru !!! Ta kaka anestezija !?! Samo krozPêndžer glêdim...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...