Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
KodNas u NM, sad cvetadu krajcerice i bagrenje !!! Na bolovanje sam I ... Stara štanicla... Uskrs u beodransku pravoslavnu parohiju Mesec, najbliži NM-u, ove godine !!! Kad sam išo u Adu I ... Uoči Đurđevdana ... I rode voledu na mekano ... Đurđevska kiša... NM mobilni kokičar... NM in cyber space or reality... Brava od Stojadina...
 
..., dânima "natraške"...
Nagrade 10-og jubilarnog, Proleća Sime Cucića... Râsad i rasađivanje !!! Krenile su i zgadije i boleštine !!! Celo Miloševo je mirisalo na roštiljsko meso !!! Poseta mosta prikoTise, kod Ade... Ista biciklistička rûta..., kav ja... I još edna dobra vest, a iz NM-a !!! Eto kaka su to došla vremena !!! Tamarika... Fazan pitomi..., skoro..., pa domaći !!! E, gotavo je..., stiglo je proleće... Ko je najVećma vlast u selo ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...