Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kidanje glâva cunCukreta, a brez nužde !!! Kišomer... Nov, kućni ljubimac... II Memorijalni šah turnir - Jovan Bešlin Dani Teodora Pavlovića... Strogo zabranjeno slikanje !!! Rimokatolička crkvena slava ... Mala Kristina ... Brezbrižne molske skeladžije ... Leba i grožđa... NM paradajz brez pasticida... Doba nestašica...
 
..., dânima "natraške"...
Počele su crkvene NM-čke slave !!! Samo da Vam javim... Ajdeee... Ma je*eš ti, tu tvoju muvolovku !!! Sve više oću da... Poseta iz Omerike !!! Opet o onim - kaka su ovo došla vremena ?!? Kiša je jučeraske mâlko poprskala... Parče neba, oblaka i lišća..., a izBeodre !!! Parče neba, oblaka i lišća..., a izKarlova !!! Vrabac..., da neMož da pije vode ?!? Eeej..., Jugoslave..., Jugoslave...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...