Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Nedelja, deset cati, brez vode, a na 36°C !!! Kidanje glâva cunCukreta, a brez nužde !!! Kišomer... Nov, kućni ljubimac... II Memorijalni šah turnir - Jovan Bešlin Dani Teodora Pavlovića... Strogo zabranjeno slikanje !!! Rimokatolička crkvena slava ... Mala Kristina ... Brezbrižne molske skeladžije ... Leba i grožđa... NM paradajz brez pasticida... Doba nestašica...
 
..., dânima "natraške"...
Rimokatolička slava i oproštaj od župnika I !!! Sastavili smo nekolko dâna, brez kiše !!! Čitač vodomera, u ministarstvo poljaPrivrede ?!? Iznenadna, draga, al kratka poseta !!! ProLetili su rodčići !!! Program sevoske slave, na Svetog Iliju !!! Krv je pačiju !!! Eto mu, kad vole da se kiti sas tuđim perjom !!! Riba radi !!! Bâbo..., bil popijo jednu čašicu rakije ? Petek, pa još i trinajsti !!! Znaš, kad najVolijem da pada kiša ? NeVoćne rakije...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...