Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Znaš šta radi, onaj tvoj deran ?!? Akumulator ti je kav lebac što je... I zdravo, a i hvala ti druže !!! To pre nije bilo !!! Gulubčije okupljanje... 100 iljada pesnika za promene - Kikinda NM-čki, palitički flaster !!! Prva, prava, kav jesenja magla ... NB marina, a sas NM lađe ?!? Jesenji NM Šaran maraton 2008-me... Prevencija - nema pušenja...... Vruće lepinje, zajtra... Galebovi...
 
..., dânima "natraške"...
Vedro nebo, a iznad Novog Miloševa ?!? Firmopisačka, pravopisna greška... Večita, firmopisačka greška... Još joj doSad u životu, mleko nije izKipilo !!! Uspešni smo, tamo di političari neTrpadu nos !!! Laste odlaste..., već jedared... Deca više voledu, kad ja zaPržim paprikaš !!! Fondacija Ranko Žeravica, susret u subatu... Magla... Akcija !!! Kako to, da su slike iz Miloševa, tako lepe ?!? Tri u jedan !!! Kraj ferije..., odCutra počinje škola !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...