Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Mesec: Super, Plav i Krvav !!! Kažedu, da je glavno ladno prošlo, ove zime... Mačiji mesec... Ogrevna drva... Srećan 100-ti rođendan !!! Ala sam se i poPlašijo !!! Vandredna ferija, a zbog ladnoće !!! DobroJitro il dobárDan ? Di su ti mačkovi ? Februvar je, kav voz do Derića ... Mačiji mesec... Šta je sas ovim snegom ? Roštilji... Posete zetova...
 
..., dânima "natraške"...
Da se oma razumemo... Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!! I pošta nam je opljačkana !!! I naNovo je Nole poBedijo, a na Sv. Savu !!! Novo Miloševo..., ledom okovano III ... Novo Miloševo..., ledom okovano II ... Novo Miloševo..., ledom okovano I ... Pôdno grijanje, a ispod flastera !!! I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma ! Ko li će lečiti, nâs milošefčane ?!? Pahovano je štoGođ !!! Svetac, kod Cickovi... Palićko belo..., iz dve iljadite godine !!! Pasulj Tetaš ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...