Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Šta je to štruja ? Pomoć zubaru !!! Pala tabla, industrijske zone..., spontano... Cunce, sneg, led, voda, para... Čoek se uči dok je živ !!! Premijera - Ja, pa ja I !!! Sve je ladno !!! Monopol Telekoma III !!! Reportaža Radijo NS-a, a iz NM-a... Noćno, zimsko, vetroviti divani ... Prihranjivanje žita... Jato, al čega ? I opet o pojasu za spasavanje... Zimske večernje priče...
 
..., dânima "natraške"...
I poštari su na proteste, 1 od 5 milijona !!! Stani..., di si bijo..., šta si radijo ? Jestel skinili božićno-novogodišnje lampice ? Da se oma razumemo... Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!! I pošta nam je opljačkana !!! I naNovo je Nole poBedijo, a na Sv. Savu !!! Novo Miloševo..., ledom okovano III ... Novo Miloševo..., ledom okovano II ... Novo Miloševo..., ledom okovano I ... Pôdno grijanje, a ispod flastera !!! I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma ! Ko li će lečiti, nâs milošefčane ?!? Pahovano je štoGođ !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...