Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Zajednička slika, pravoslavni, crkveni tornjova... Di ćeš II ?!? Vratiće se rode... Ljuta lekcija za unuka !!! Eto, ijOpet sam izKritikovan !!! Premijera - Ja, pa ja III !!! Organizovato čišćenje snega II !!! Monopol Telekoma V !!! Gošća iz Bečejskog mozaika ... Mora biti zabeleženo... Kisale stvari... Duva veter kav... Kreno Obštinski sajt... Kod Baba Lize...
 
..., dânima "natraške"...
Di si ti..., pre vidim Švabu izBočara, neg tebe ? Vratili se ždralovi..., a guske letidu na jug ?!? I poštari su na proteste, 1 od 5 milijona !!! Stani..., di si bijo..., šta si radijo ? Jestel skinili božićno-novogodišnje lampice ? Da se oma razumemo... Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!! I pošta nam je opljačkana !!! I naNovo je Nole poBedijo, a na Sv. Savu !!! Novo Miloševo..., ledom okovano III ... Novo Miloševo..., ledom okovano II ... Novo Miloševo..., ledom okovano I ... Pôdno grijanje, a ispod flastera !!! I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma !
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...