Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Vozna karta: Kumene - Banatcko Miloševo Polje !!! Koja je termo izolacija bolja ? Nešto za podmićivanje !!! I Vesa Grčki se uPokojijo... E, kako mož, tako da uživa ? Evropski fejsbuk pesnički festival IV... Proleće krećeee !!! Facebook beleške I ... Pečet Beodre iz 1805-te ... Mož da biraš !!! Nasuvo sas ... Kad lepe devojke zalutadu u NM... Baba Marta se neDa... Žurka, a zastoj...
 
..., dânima "natraške"...
Učenička zadruga, nudi proizvode za 8-mi mart !!! A gle, gle..., tvoj komšiluk !!! Volem..., kad vidim vrabce... Možda su ovo i kav naši pljačkaši  ?!? Nagypapa..., az a szép pálinka? ?!? Sivi ždralovi, nad mojom avlijom !!! Još edna čuvena, od doktora Pupe !!! Vremenska pragnoza, po flasteru ispridKuće ?!? Ko ima, bâca veštačko đubre !!! Novo Miloševo - Venera - Saturn u jednu leniju !!! KodNas u Miloševo, kumrije već svijadu gnjizdo !!! Noćoske je ijOpet zaSijo, sas punim sjajom... Divije ptice, su nam nešto zabunjene !!! Mano sam kafu, duvan i alkohol !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...