Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Slika iz Novog Miloševa, a priča iz Novog Bečeja ! Klice naše nasušne..., obične i neobične... PodPis za Sašu Jankovića u Kikindu !!! Kako bi našo njegov broj telefona ? Gruvalo je, samo tako !!! Čudna neka, nebeska dêra !!! Prvi vašar ove godine... III Evropski Fejsbuk Pesnički Festival ! Doklena će ovaj sneg ?!? Beodranska vešala ... Ne gol..., neg golčina !!! NM detlić ... Jedva da ode iz NM... Rejakcije na sneg... Miša sDerića...
 
..., dânima "natraške"...
Kruška gora, Hiruški venac i đeram u Budžak... Bunar od čokanjica..., iz detinjstva môg... Pao je i Cipiripi... 28 godina u brâk, a tek 7-ma godišnjica !?! A imam i jednog mâlog..., od dve iPo iljade... NeUmêm ti ja, da otvórim vráta, kao ti !!! Prodajem Stojadina... Stara i nova teknologija V !!! Kanda je ona vrba... Dobro je što neČujedu..., ostaće i nama !!! Ako ćeš slatko da jêš ( jedeš... ) oraje... Mačak priŽivijo trovanje..., Kerić se vratijo !!! Jâl derane..., kolko ti to sad jûriš ?!? Koju je brzinu imo veter ? Odâvna te nisam vidila..., kako si ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...