Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kako ste ?!? Oero akrobacije kodNâs u Miloševo... RazCvetali su nam se vinogradi !!! Jučeraske je bila dûga, kodNas u Miloševo !!! A kaka ti je ono, lepa cvećka uBašću ? Dobićeš ti, slovo Ш po leđima !!! Vanzemaljsko prase, a u NM !!! Naša, neumorna web kamera... Dosta o politiki za ovaj mesec... NM Tom Cat je uvatijo Jerry-a !!! Voće naKraj maja ... Vanzemaljci crtadu poŽitu ... Majstori i šegrti... Precednički kandidati II... Stasalo jato...
 
..., dânima "natraške"...
Râsti skela, okolo naše rimokatoličke crkve !!! Od ondak..., nisam više jeo kiselog kupusa !!! Jel... tu sekretar MZ ? Mi milošefčani neSlušamo vlast, neg gledimo uNebo Kad novi, kućni mezimac..., pogodi lanac... Kad se izgubi nedeljom poslaPodna..., sve razbudi Krenuti su radovi, naNašu rimokatoličku crkvu !!! Čim pored pruge, priPoznajem više nji, neg u selo O Halejevoj kometli... IjOpet nas je kiša zaobišla !!! Deca prikoBâšće i roda... Al se mlogo jelo, a za vreme vandrednog stânja !!! Drage posetijotckinje i poštovani posetijoci... Pečene ribe..., a na talandaru !!! Prvo voće, u toku godine...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...