NovoMiloševačka Slika dana - 05.02.2005

Proslave u Omladinskom domu...

Proslave u Omladinskom domu...

    Opis: Zgrada Omladinskog doma...
    Ranije su se tu "obDržavane sIgranke" uz "živu svirku", kasnije uz 'lektričnu, al' "živu", pa "ondak" disko, "brez sviraca" - samo "sas" ploča, a "danaske, naŽalost" nema nikak'e" - omladina više "vole" kafiće...
    "Uta", stara vremena, "redko kade" je bilo, da se zbog neke druge organizacije - odlaže "sIgranka"...
    Đuru Keflu su još i "proZvali" - Komesija. U "divane", se uvek "falijo", kako je u "komesiju isprid" Saveza potrošaca il' u "komesiju tu i tu", a "kav" šteta, jer nije u "tu i tu komesiju", inače bi to bilo "ondak" sasvim "drukčije" i... ostade Đura komesija.
    Jedne godine se "bližijo" Dan JNA, za 22-gi "december", a on je "bijo" i u "komesiju" za organizaciju proslave "isprid" Udruženja rezervni' oficira. Ja sam im'o ključeve od Omladinskog doma, pa mi je zakaz'o sastanak, da se "nađemo", da vidi on, u "kojom" je stanju sala, "di" se obično slavilo tim prilikama, a na žalost nas, u to vreme mladi', jer se tad' "sIgranke" nisu održavale...
    Čim smo ušli, skin'o je šeširić, "sObaDve" ruke ga je i drž'o i "metno naDupe" i o'ma' je konstatov'o, da su nam "zavesne kav apirače", te - da i' "aPerete", a i "aPeglate". Dalje, "naredijo" je da donesemo "furune", jer je 'ladno. Ja sam mu pokaz'o kalolifere "naZid" i "objasnijo", da "to grije" na "štruju", jer je "isprid" usijana cekas žica, iza koje je "jaki" ventilator, pa "duva vrućo". Na to je samo napravio grimasu "zgrčenim" obrazima, zatim je "poLagano očo" do "isprid" bine i "nastavijo šNaređivanjom":

    Ja opet poč'o o kaloliferima, a on kaže:
Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...