NovoMiloševačka Slika dana - 17.05.2005

G-radnja...

G-radnja...

    Opis: Pre "neki dan", sam pominj'o cetinjane, kako smo i' mi vojvođani "naLožili" u rukomet', e pa, ja sam "bijo jedared" u "Crnu Goru" i to na "môbu", prilikom gradnje kuće "uTazbinu", kod ženini', pa da čujete, kako je to bilo...
    Cetinjani "kav" prâvi crnogorci, sve "radidu poLagano" i naravno, uz "višak rečiju"..., evo i primera: jedan crnogorac i ja "naSprat", čekamo da nam dva crnogorca, "doDajedu" daske "krozPendžer". Dve su već odranije bile tu i pre neg' što su ovi "odozDolena" počeli, jedan od nji' je pit'o:

    Moj "saradnik" je pogled'o u ove dve postojeće daske, pa "poLagano" u nji', pa im je ovako "odGovorijo":     Ja sam mu o'ma' "zamerijo", a što im nije prostije i brže kaz'o da - ima dve i "gotavo" !!!
    Kad' stigne 'râna, a oni o'ma "šjednu" i ondak i' je "zdravo, jâko" teško, "posla naNovo poKrenuti. "UzPut" se tu našla i nekakva kera" i mačka, pa su im "ondak" izmeđ' bacali zalogaje, a ovi jadni, da se "poKoljedu", što je crnogorce silno zaba'ljalo, uz komentar:     Dalje... i kad' neko donese "piva", opet "šjednu", a ja sam i' "ondak učijo", da flašu "mećedu diGuđ" na ragastov od "pendžera" i "nastavidu sas" radom, pa, kad' "tudana prođedu, uvatidu" flašu, "naTegnedu" i teraj" dalje "sas" poslom !!!
    Kad' sam im već "naČisto dojadio, sas" stalnim "teranjem", rasporedili su me "dôlena", ispod tavanske ploče, pa kad' mi "dodadu" žicu za oplatu, da bi im "savijo" i "vratijo natrag" i takom na svaki' petnaestak minuta. Čuo ja "odozGorena", kako su se "poŽalili", da "nemadu klinova", a baš u jedan "ćošak", je bilo " puno "čikmeže" stari', iskrivljeni'. Naš'o ja jednu "gvožđušinu, kalapač" i udri u ispra'ljanje, kad se na "vrata pojavijo" jedan od crnogoraca i pit'o iznenađeno:     "ObJasnijo" sam mu, da eto, sedim "zabadava", a da sam čuo, kako im fali "klinova", pa ispra'ljam stare, a on se okren'o i oč'o "gorena, kad' sam i čuo, kako komentariše ostalim':
Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...