NovoMiloševačka Slika dana - 14.09.2005

Opada lišće...

Opada lišće...

    Opis: Kako se kalendarski bliži jesen, tako počne da opada "lišće sas drveća"...
    Ako ste raspoloženi, trebalo bi "prid" današnju priču da pročitate - Sliku dana od 26.01.2005-te. Radi se o istim ljudima, koji revnosno "zimi čistidu" sneg, a "uJesen" lišće...
    Dakle, kad' još "pridkraj" avgusta počne "po koji list da pada", isti su o'ma' "aperatvni sas" metlom "korovušom i grabljicama". "Kav i kod snega" i u ovom slučaju, drška od alata mora biti što kraća, da bi komšije i prolaznici "vidili" da se radi u "pogrbljenom" položaju. Još što se tiča alata - nikakve novine ne "dolazidu" u obzir - znate da "postojidu grabljice" baš za "skupljanje lišća", e pa proizvođači isti' bi propali "kodNas", čekajući da neko "to" kupi...
    "Sas" tradicionalnim alatom, "najNezgodnije" je čišćenje po travi, "pogotovu", ako padne kiša, no tak'i se "neDaju lako" - po pet-šest puta "priđedu" po istom mestu i tako "mic po mic" do kraja "parcele" za čišćenje. "OdoTog silnog" lišća se pravi nekol'ko "gromilica", obično "poSred jedneka" u jednakom "razmaku", da bi se po obavljenom poslu upalile il' ako su mokre, prvo se "širidu i privrćedu" više puta u toku dana - do "konačnog sušenja". Vlažno lišće "daje fini", beličasti, gusti dim, te se "izDaleka vidi da je neko" vredan, dok suvo brzo izgore, tako da komšinicin tek "pošireni veš naŠtrik neStigne" ni da se "naDimi"...
    Koji su još mogući problemi "uTaj" pos'o - jedan od najveći' je vetar i to, kako u toku rada, tako i po obavljenom poslu, e lepo prokletnik kad dune, ceo pos'o pokvari - "kav" onima što "se trudidu i sakrivadu ćelu sas" dugačkim pramenom "skroz od nazad", pa im iznenada "digne flizuru" i otkrije "belinu" lobanje...
    Sledeći problem je kad se određena površina već počisti, a iza leđa padne još koji list - šta tu raditi? Najvredniji se o'ma' vratidu i pokupidu i', drugi po obavljenom poslu, a treći tek kod "sledećog" čišćenja. "Tim najvrednijim" je i najteže - po obavljenom poslu obično "sednedu naKlupu ispridKuće, da "vididu utisak" kod prolaznika, "obzirom na učinjeni trud", a "list po list" pada. Tu sad' postojidu dve taktike il' o'ma' da se kupi, što "ondak" može potrajati po "celi" dan il' sačekati da se "malko nakupi". Obično "uTim situvacijama proradidu" Marfijeva pravila - dok se pognuto kupi, "nePadne" nijedan "novi" list, al' "čim se sedne", o'ma' padne jedno desetak istovremeno i to na najudaljenija mesta od klupe...
    I zamislite, svaki dan tako, dok jedared po "drvećima" ne ostane samo po koji list, a koji uporno neće da se otkači i to baš na "vr' vrčka". E, "ondak naši vredni domaćini" uzmedu dugačku "lotru", pa dugačku letvicu ( ako je kratka - produžava se u više nastavaka... ). pa udri po samom listu il' "barem" po najbližoj grani, sve dok ne otpadne. Obično kod ti' složeniji' "aperacija" asistiraju G-je, nezainteresovano "kav" pridržavajući "lotru" i još i "bidnedu" krive, kad "nešto nejde kako treba", jer - "zveradu" u prolaznike, a ne "u pos'o". To je i prilika da se "očistidu" oluci "naKući" od zaostalog lišća, pa se tako u velikom finalu završi "sizona" čišćenja lišća...
    Kad' je sve "gotavo", "ostanedu" samo "pepeljasta, golišava" mesta na "travnjak, di" su bile paljene "gromilice" i "brezposlica" domaćinova, do novog, "redovnog," dnevnog posla - čišćenja snega...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...