NovoMiloševačka Slika dana - 14.09.2005

Opada lišće...

Opada lišće...

    Opis: Kako se kalendarski bliži jesen, tako počne da opada lišće "sas" drveća...
    Ako ste raspoloženi, trebalo bi "prid" dana'nju priču, da "priGledate" - NM Sliku dana od 26.01.2005-te. Radi se o istim ljudima, koji pedantno "zimi čistidu" sneg, a "uJesen" lišće...
    "Daklem", kad' još "pridKrâj" avgusta počne "po koji list da pada", isti su o'ma' "aperatvni sas" metlom "korovušom" i grabljicama. "Kav" i kod snega i u "ovim slučaju", drška od alata mora biti što kraća, da bi komšije i prolaznici "vidili", da se radi u "poGrbljenim" položaju. Još što se tiča alata - nikakve novine "neDolazidu" u obzir..., znate da "postojidu" grabljice, baš za skupljanje lišća, e pa tî proizvođači, bi "naČisto" propali "kodNas", čekajući da neko tô i kûpi...
    "Sas tradicijonalnim" alatom, "najNezgodnije" je čišćenje po travi, "poGotavu", ako još i padne kiša, no tak'i se "neDaju" lako - po pet, šes' "pûti priđedu" po "istim" mestu i tako "mic, po mic", do kraja "parcele" za čišćenje. "OdoTog silnog" lišća se pravi nekol'ko "gromilica", obično "poSred jedneka" u "jednakim" razmaku, da bi se po "obavljenim" poslu, upalile il' ako su mokre, prvo se "šîridu" i privrćedu" više "pûti" u toku dana, do konačnog sušenja. Vlažno lišće dâje fîni, beličasti, gûsti dim, te se "izDoleka" vidi, da je neko" vredan, dok suvo brzo "izgore", tako da komšinicin, tek "poŠiren" veš "naŠtrik" i "neStigne", da se "naDimi"...
    Koji su još moguć' problemi "uTaj" pos'o..., jedan od najveći' je "veter" i to, kako u toku rada, tako i po "obavljeim" poslu..., e lepo, prokletnik kad dûne, ceo pos'o pokvari - "kav" onim', što se "trudidu" i "sakrivadu" ćelu "sas" dugačkim pramenom, skroz od "sastrâg", pa im iznenada pokvari "flizuru" i "odKrije belinu"...
    Sledeći problem, je kad' se određena površina već počisti, a iza leđa, padne još koji list. Najvredniji se o'ma' vratidu i pokupidu i', drugi po "obavljenim" poslu, a treći tek kod "sledećog" čišćenja. Tim najvrednijim je i najteže..., po "obavljenim" poslu, obično "sednedu naKlupu ispridKuće", da "ispitadu" utisak kod prolaznika, "sObzirom" na učinjen' trûd, a list, po list i dalje pada. Tu sad' "postojidu" dve taktike il' da se o'ma' "kúpidu", što "ondak" mož' potrajati po "cêli" dân il' sačekati da se "mâlko naKúpi". Obično "uTim situvacijama, proRadidu" Marfijevi zakoni..., dok se pognuto kúpi, "nePadne" nijedan nov' list, al' čim se sedne, o'ma' padne, još jedno desetak istovremeno i to na najudaljenija mesta od klupe !!!
    I zamislite, svaki dan tako, dok "jedared" po "drvećima" ostane samo po koji list, a koji uporno neće da se "odKači" i to baš na vr' vrčka". E, "ondak" naši vredni "râdeni, uzmedu" dugačku "lôtru", pa dugačku letvicu ( ako je kratka, produžava se u više nastavaka... ), pa udri po "sâmim" listu il' "barem" po najbližoj grâni, sve dok ne "odPadne". Obično "kodOTi" složeniji' "aperacija, pomažedu gospoje", 'nako "neZajinteresovano, kav" pridržavajući "lôtru" i još i "bidnedu" krive, kad' nešto "nejde" kako bi trebalo, jer - "zveradu" u prolaznike, a ne "u pos'o", a "neDaj" Bože, da slučajno "zêvnedu" !!!
    To je i prilika, da se "očistidu" oluci "naKuću", od zaostalog lišća, pa se tako u "veliko finale", završi "sizona" čišćenja lišća...
    Kad' je sve "gotavo", "ostanedu" samo "pepeljasto, gališava" mesta po travnjaku, "di" su bile paljene "gromilice" lîšća i "brezPoslica" domaćinova, do novog, "redovnog," dnevnog posla - čišćenja snega...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...