NovoMiloševačka Slika dana - 23.11.2005

Partizani(ovci) IV...

Partizani(ovci) IV...

    Opis: Vojni kazani za kuvanje, "na konjsku vuču"...
    Ko zna, još od koje vojne "vedžbe", su ovi kazani ostali u "avliju sevoske", veterinarske stanice - "uGlavnom", još "čekadu" vlasnika da i' odvuče, ako ima "soČim"...
     Ovi' dana sam na opisiv'o, kako su na "laloški" način ratovali "kav" naši, "kav" partizani, e evo jadne priče i "posla" rata...
    Naime, kad' se "Drugi rat završijo" i "ustoličila" se nova vlast, "simpatizeri, pomagači" i učesnici NOB-e ( Narodno Oslobodilačka Borba ) i NOR-a ( Narodno Oslobodilački Rat ), su imali određene "komencije" u odnos' na "ostale", a najznačajnija je bila boračka "pemzija", a ako se dobije još i "boračko-invalidcka", e "ondak" je to bilo "kav" da Vas "strefi" kakva velika premija "na loto", pa do kraja života više "neMorate", ništa da radite...
    Baš tu drugu, "jaču pemziju" je "tražijo" jedan naš, kav"partizan", jer mu je desna šaka s'radala "uRat", pa u "mirnodopsko dobo" nije mog'o da radi i zarađuje 'leba porodici. Stručna "komesija" je pročitala izveštaje raznorazni' doktora i specijalista, o "dotičnim, telesnim" oštećenju i na kraju ga pitala - kako se to desilo. On im je isprič'o, kako je "uRat bijo" glavni kuvar, te je "jedared" neoprezno "metno" šaku "naKraj" otvorenog kazana, Švabe su iznenada "priPucale", a konji koji su vukli kazan, su se "zdravo poPlašili, trgnuli kola i veliki, teški zaklopac mu je pao "naŠaku"...
    Jedan od članova te "sreske komesije, je bijo Milošefčan", pa je samo na "pâr mesta u "selo, isprič'o taj opisani zahtev i kroz nekol'ko dana, je "stigla" nova, ispra'ljena verzija, koja je "tvrdila":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...