NovoMiloševačka Slika dana - 30.11.2005

Prevoz za mleko...

Prevoz za mleko...

    Opis: Uobičajena slika - prevoz mleka, a "uzPut" se još mora i "štoGođ" kupiti...
    Pis'o sam već nekol'ko "pûti", da je "našo" selo jedno od najveći' proizvođača mleka u "Vojvodinu" i da se dnevno proizvede oko 25 'iljada litara. To "sîlno" mleko, treba i prevesti do otkupni' stanica, pa je uvek interesantno, "sas" kojim vozilima se vrši prenos. Na "Sliku" dâna od - 05.03.2005-te, ste "vidili" prevozno sredstvo na "magarećiji" pogon, verujte evo i "danaske" baš, "je bilo na "isto mesto", u "istu pozu"...
    Sledeći tip prevoza je na konjski, pa "ondak sledidu" primeri na "traktorski pogon". Treb'o bi mi čitav niz fotografija, da bi Vam "preKâzo" načine, na koji se prevozi mleko, uz pomoć "poslednjog" pomenutog sredstva - ko ima veliku traktorsku kabinu, "kante smešća" unutra, pa "ondak" slede raznorazna prikolica, velika i mala, "sas" točkovima i "brez", koja se jednostavno kačidu na traktorske 'idrauličnice poluge...
     "Posla" tog' su "naRed aftovi" klasični, pa "pikapovi", pa karavani..., a recimo, dosta nji' ima Reno 4-iri, čuveni "mali div" koji im služi, samo za te potrebe, jer ima velika zadnja, peta vrata, pa se "kante" lako i "utovaradu" i "iztovaradu"...
     Ipak, kako "gud okrenete", najveći broj "paora" koristi "bicikli", jer nema "uprezanja", ako je životinjski pogon... il' brige "dal' će da upali", ako je motorni, pogotovu "zimi". "NaSlikU" vidite samo jednu okačenu "kântu sDesna", sledeća verzija je "sas" dve kante i "sDesna" i "sLeva", pa je težište ravnomerno raspoređeno i poslednja je "sas" još jednom na "šipku" od "muškog" bicikla. U zavisnosti od veštine vozača, neki "teradu u obaDva" pravca, a neki samo "sas" praznim kantama...
     Prevoz sas "dvotočkašima" je najriskantniji "zimi", jer tad' 'oće lako da sklizne, po "kakvoj" poledici i "ode mleko uPropast". Prisustvov'o sam tako jednom slučaju - biciklista se "lagano" pridig'o, "pokupijo kante i poklopce", okren'o "bicikli" ka kući i "ondak" je prokomentaris'o:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...