NovoMiloševačka Slika dana - 14.06.2006

Ta di da ga NeProBudim...

Ta di da ga NeProBudim...

    Opis: "OtKad" je telefona, sve brže živimo i manje se međusobno viđamo - opšta je konstatacija, pa nam je čak i sporo da "okrećemo" telefonske brojčanike "uKrug, naBuše", neg' se sad' služimo "sas" ovak'im - "naTipke i memorije, zdravo preKomplikovane za korišćenje" i još i "brezŽične"...
    Ranije se "to znalo reda" - mali "astalić posta'ljen digođ u predcoblje", na njega "kakav 'ekleraj", pa na njega telefon, pored mali papirići za pisanje i 'emijske olovke ( od koji' većina "neRadi"... ), pa ondak "nekakva vazna sas" plastičnim "cvećkama", pored "astalića 'oklica", pa lepo sedneš "naNju i sit se izDivaniš" - to je bilo mesto za oba'ljanje telefonski razgovora i "nigdi drugdi",..
    "Danaske - svugdi te nađedu" i kad' radiš nešto u "uBašću" i kad' "naMirivaš" i u "prokot" kad' "ideš rad' sebe, da 'prostite"...
    Sreća, ostalo nam je "poMalko duha uTim" razgovorima i nekol'ko stari' izraza, "kav" što je - "oKreni" broj, il' - "zvrjijo" je telefon, mada se klasična "zvoncad" odavno ne "ugrađiva" u savremene telefone...
    E tako je "jedared zvrjio" telefon kod mog ujaka i evo "divana":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...