NovoMiloševačka Slika dana - 19.10.2006

Miloševački top II...

Miloševački top II...

    Opis: "NaSliki" je top, posta'ljen u "sokak" Branka Radičevića, "numera" 97, nazvan po tvorcu - Minja II. Stalni "posetijoci" su imali čast da se "upoznadu sas" verzijom - Minja I, koja je "predctavljena naSliku" dana od 01.07.2005-te, a ko nije, nek' klikne na link...
    "Kav" i u svim vojnim priručnicima, evo "teknički" karakteristika ovog' modela:

    Namena: "teški" terenski top, "kaliber 104 zarez 54 milimetera", služi za borbu "sas topovskom vatrom" i podržava taktičke, "aperativne i aperativno-strategi'ske" jedinice. Mož' da "vodi" neposrednu "protivupešadi'sku, protivuaklopnu, protivudesantnu i protivuortiljeri'sku" borbu...
    Posada: "Odeljenje, sas" 3 člana: Komandir nišandžija, ZKO ( zamenik Komandira odeljenja...) "punilac-praznilac" i ZZKO ( "zaključte" sami skraćenicu... ) "donosilac-odnosilac" topovski' "zrna"...
    Karakteristike: "Cevka" - od "tuča, olužena, ciliniderična", već precizno "navedenog" prečnika, od stare kanalizacione cevi; Lafet - od starog, "oraćog" pluga; Štit - "neprobojan", od stare "aftomobilske" 'aube; Zatvarač, okidač i "ortiljeri'sko zrno" - vojna tajna...
    Transport "na sledeću vatrenu liniju": Komandir odeljenja ( K ) "naređiva gurku"- Guraj !!! - i svi članovi posade "guradu" istovremeno...
    Vatrena "moć": "zdravo jako silna"...
    Domet: dokle "gud dobaci"...
    Nišanska "sprava": neposredno, pogledom kroz prorez na štit', direk" na metu...

    Evo kako "danaske" izgleda Minja I...

    Možete i sami "viditi", da mu je "malko odPala farba", od silnog "korišćenja"...

    "Kav" što sam i prošli put napis'o "zaKraj" - pa nek' proba neko da "UDARI NaNas"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...