NovoMiloševačka Slika dana - 27.11.2006

SF film o Karlovu, od nastanka...

SF film o Karlovu, od nastanka...

    Opis: U ovo "jesenjo dobo" se rano "smrkava", a ima još "atprilike" mesec dana do najduže noći u "godinu", dnevnog posla je sve manje, pa ima više mesta za "divane"...
    "NaSliki" desno vidite "mlinu", u "sredinu" karlovačku Crkvu, a "izmeđ" nji' je "zaBavište"...
    Probajte da zamislite..., da je postojala nekakva kamera na "ovo isto mesto" i to dok još ničeg' nije bilo, sem ravnice "banatcke, sas" puno trske, divljači...
    Kad' bi naglo "ubrzali taj film", prvo bi vidl'i rađanje Karlova polovinom "osamnajstog" veka. Već tad' su nastali dana'nji "sokaci, kav" i ovaj "naSliki", a "zove" se - 3-ći Oktobar. Kuće su bile od naboja, pokrivene "sas" trskom, pa je često bilo požara. "Ondak" bi vidl'i da je glavni "sokak" ( o'ma' iza mline, a "isprid zaBavišta"... ) nasut do sadašnjog nivoa, jer je tako "naRedijo" jedan austrougarski "geometer. Tudana" su "lagano" prolazili upregnuti volovi, koji su bili glavna "vučna snaga". Naravno, drveće i rastinje se neprestano menja...
    "Posla atprilike" sto godina, počela je da "niče" Crkva, jedna od najveći' u "Vojvodinu", što je dosta "vidno na kameru", a "okolo" nje prve kuće pokrivene "sas biber" crepom. Na "mesto di je zaBavište" je pijaca, "sas" nekolko "zanatcki' radnji i dućana"...
    Sledeće što se vidi je "sPočetkom" dvadesetog veka - napraljena je mlina. Konji su zamenili volove, što se tiče "zaPrega" i "pojavljivadu" se prvi bicilisti. Trideseti' godina prošlog veka se "pojavljivadu prve bandere i ulično osvetljenje, koje se "napajalo sas mlinske termocentrale. Po "sokacima" se "vididu" prve parne mašine, traktori i kasnije motorna vozila. Broj bandera se povećava ( telefonske i "strujne", o koje je "danaske okačena i kabelska televizija"... ), "kav" i broj noćni' sijalica. Asfaltiran je "glavni sokak", nešto kasnije i ovaj "sas kog' je uSlikata" naslovna fotografija...
    Osamdeseti' godina prošlog veka je napra'ljeno "zaBavište" i "poLagano" usporavamo našu zamišljenu kameru...
    1996-te je "komplektno" promenja građa i crep "naCrkvu", 2003-će renoviran "toronj" i ponovo je pozlaćena "januka" i Krst, a iste godine je po prvi put renovirano i "zaBavište"...
    Ove godine je renovirana "mlina"...
    I..., "vraćamo se na današnjicu"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...