NovoMiloševačka Slika dana - 21.03.2007

Ništa brez trske...

Ništa brez trske...

    Opis: Tek istovareni snopovi trske "isprid budućog" lokala...
    Kako "gud okrenete, poLagano, al' cigurno se vraćamo na korišćenje" tradicionlani', prirodni' materijala. Od davnina, trska je bila jedna od glavni', građevinski' materijala, a u stražnje vreme se kod' novogradnje koristi "kav izolacija"...
    "NaTu temu, u prvu knjigu" - Prilozi za monografiju Novog Miloševa, autora Dragana Ruškog "stoji sledećo":

    Od polovine sedamnaestog veka preovlađujući građevinski materijal za izgradnju kuća je naboj. Korišćen je pri izgradnji temelja i zidova. Za ojačavanje zidova između slojeva nabijene zemlje stavljani su snopovi trske, a trska je postavljana i na uglovima zgrada u cilju njihovog ojačanja. Snopovi trske, koja je stavljana na uglove bili su visine koliko i sam zid...

    Krov se pokrivao trskom koju su graditelji donosili iz obližnjih ritova...

    Pored ostalih privilegijja, stanovnici Dištrikta, pa time i Karlova, dobijali su uz obradivu zemlju i jedno ili pola jutra trske za svoje potrebe. Ko nije imao dovoljno svoje trske, kupovao je od drugih. Zbog trščanih krovova često su izbijali požari, jer su varnice koje su prolazile kroz otvorene odžake padale na suve, lako zapaljive krovove. Zato su dimnjaci zatvarani sa gornje strane, a sa strane su imali manje otvore za dim...

    Zabati su se pravili od trske i pruća...

    Tavanica je kod starijih kuća bila od trske preko koje je bilo nabacano blato pomešano sa plevom...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...