NovoMiloševačka Slika dana - 28.08.2008

Stručno o podzemnim NM vodma ...

Stručno o podzemnim NM vodma ...

    Opis: Osim što nam "putom" e-mail-a, "stižedu" pitanja, ima i odgovora:

    Poštovani,

    Redovno pratim Vaš sajt, a svakodnevno Slike dana, pa bi imala komentar, tj. odgovor na sliku dana o bunarima i nivou podzemnih voda na području Novog Miloševa, jer sam usko povezana sa tom strukom i radim na Rudarsko-geološkom fakultetu.
    Za vodosnabdevanje Novog Miloševa ima dosta izbušenih bunara koji kaptiraju drugi hidroegeološki kompleks, tj. izdan koja je na dubini od 115 do 150 m. Ova izdan je pod pritiskom tj. subarteska izdan. Do 60-tih godina bunari ove izdani su bili samoizlivni, tj. nivo podzemnih voda usled pritiska je bio iznad površine terena. Usled intezivne eksploatacije podzemnih voda, generalno je nivo snižen (tako je na čitavom podrucju Vojvodine), tako da se on danas kreće u intervalu od 5,5 do 10 m ispod površine terena, u zavisnosti od izdanskog sloja koji se kaptira.
    Kad su u pitanju bunari koji su bili na Vašoj Slici dana, vreovatno se radi o kopanim bunarima, gde se voda koristi u tehničke svrhe i za napajanje stoke, te nije za piće. Ovi bunari kaptiraju izdan iz prvog hidrogeološkog kompleksa koji je na dubini od površine terena, pa do 50-60 m. To su plitki slojevi, koji su u direktnoj hidrauličkoj vezi sa površinskim vodama i padavinama, te su veoma lako izloženi zagađenju, a i nivo im nije pod pritiskom, već je slobodni nivo, i direktno zavisi od padavina i površinskih voda, pa u zavisnosti od doba godine i nivo se menja. Obzirom da je letnji sušni period, bez padavina u poslednje vreme i nivo podzemnih voda u ovim bunarima je sada najniži mogući.

    Puno pozdrava od Daniele Maksimović, dipl. inž. hidrogeologije iz Elemira, sa privremenim boravkom u Beogradu.

    Poštovana - "mlogo" Vam "fala" na ovako iscrpnom odgovoru !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...