NovoMiloševačka Slika dana - 12.11.2008

Opalo lišće, a brez mraza ...

Opalo lišće, a brez mraza ...

    Opis: Ove jeseni, mraz još uvek nije "oPalijo", što je za posledicu imalo dugotrajno opadanje i čišćenje lišća. Još samo neke vrste "drveća imadu po koji list" i ti će ubrzo "otPasti", tako da će "bidnuti gotavo" za ovu godinu...
    Već "neku godinu je obštinskom" odlukom zabranjeno paljenje lišća, koja se sve više poštuje, "pogotovu otKad" su meštani "putom pošte" dobili obaveštenje, da će biti i kazne "naPlaćivane" !!!
    Što se tog' tiče, o'ma' se razvilo nekol'ko "taktika":

 • Određen broj meštana je "nastavijo poStarom", pa i dalje "nikad neČistidu" lišće...
 • Poštovaoci ove odluke redovno "čistidu" lišće i "tovaridu" ga "uKante" za smeće il' najlon džakove...
 • Neki redovno "čistidu" i pravidu "gromile" lišća, pa i' tako "manedu" da "isTrunedu"...
 • A nepoštovaoci ove odluke redovno "čistidu" i pravidu "gromile" lišća, pa ga ipak "uPalidu", a ako "najiđe unspekcija, kažedu" da nisu oni upalili - već neko drugi !!!
 • Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

  Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

  Link sponzora
    Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po mesecima !!!

  - po godinama !!!

  DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
  novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...