NovoMiloševačka Slika dana - 15.02.2010

Običaji na Svetog Trivu...

Običaji na Svetog Trivu...

    Opis: Svakog "četrnajstog februvara" je međunarodni Dan zaljubljeni', no "zaNas" pravoslavce je to "prevenstveno" Sveti Trifun iliti "Trivun", kako ga mi Lale "zovemo", a tepamo mu - "Triva"...
    On je zaštitnik vina i vinogradara i na njegov dan "počinjedu" prvi radovi "okolo" vinograda u toku godine !!!

    Ove godine je "svanilo" lepo, sunčano jutro, a mesto događanja Vam je poznato - Karlovo, Izlaz i to izmeđ' sela i željezničke pruge, vinograd Milana Apaša. Dobro bi bilo da se prvo "podCetite", kako je prošle godine "obrat" vingrad, a u "petodnevni" serijal Slika dana, počev od 23.09.2009-te...
    "NaOko, izDalje", je izgledalo "kav" da se u vinograd' ništa ne događa, međutim bicikli "sas" okačenom, pletenom korpom i ugažen' sneg izmeđ' špalira "odkriva" - da "nešto ima"...

    I stvarno, kad' se "udari malko" jači zum na "foto-oparat", tačno se vidi da ima "društva" i neki', veliki' aktivnosti !!!

    Evo i domaćina na "polak" špalira...

    ..., a evo i ostali', koji su se na vreme javili na prozivku i jedino su "falila" dvojica, od koji' je jedan "ormanikaš"...

    Običaj je da se loza "malko" oreže il' barem zareže "sas" vinogradarskim makazama i verovatno "zaTo", Svetog Trivu Srbijanci "zovedu" - "ZaRezóje" !!!
    Šta je tu je, na pos'o se moralo "prioniti", a kad' je društvo "uhodato", to "ondak" ide "brez" problema ...

    ..., a čak je i onaj jedan, što je "kasnijo, velikom brzinom "jurijo" iz pravca sela...

    ..., a pod geslom - nikad' nije kasno !!!
    Pošto je društvo postalo "komlektno", bila je to prilika da se "naPije prošlaGodišnjog" vina, naravno "izOtTog" vinograda...

    ..., a i "koštadu" domaćinove "mesnate" i ostale "priRađevine"...

    Verovatno su Vas "zabrinile" šoljice od čaja i onaj termos tamo, no "neBrinte" - nije se "pijo" čaj, neg' "vrućo" vino, isto "izOtTog" vinograda, za "čijo" sipanje je "bijo" zadužen najmlađi, tek "oBrkatijo" Lala !!!

    "Divana" je bilo svakojaki', onako po "naški - laloški", pa oteeegnuto...

    Bila je nedelja, pa se još i trebalo stići na čuvenu, podnevnu, lalošku supu. A tačno se zna, da kad' se "sas" crkve "oGlasidu" poslednja zvona "ot nedeljnje" službe, naše Sose "pušćadu" krecave rezance "uNju"...

    ... i baš "neVoledu" da im se kasni na ručak !!!

    I tako je ove godine na Svetog Trivu, kako to običaji "nalažedu", oba'ljen prvi, važan pos'o, a što se tiče vinograda !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...