NovoMiloševačka Slika dana - 05.07.2010

Prilozi Muzeju Žeravica II ...

Prilozi Muzeju Žeravica II ...

    Opis: Ako već niste, dobro zapamtite ovo lice !!!

    To je čuveni Lenče iz Orlovata ( "ArlaWat", kako ga on lično piše... ), koji "ozvučava" rock grupe iz "Srbiju", a i šire !!!

    Čim vidite da je serijal u pitanju, već znate da bi "zdravo jako" važno bilo, prvo da pogledate prošlu Sliku dana !!!

    Imali ste više prilika, da ga upoznate "naNaš sajt", izmeđ' ostali' i "naSliku" dana "ot" 29.07.2007-me..., "kav" i "ot" 14.08.2005-te, "di" je "predctavljen kav" priložnik eksponata Muzeju Žeravica, u "vidu" jednog, starog, dobrog "afta"...

    E tu smo..., "pre neki dan", Lenče se "naNovo naJavijo vlastniku" Porodičnog muzeja Žeravica, da ima nov', "novcijat" prilog, a u vidu "drage mu starudije" !!!

    Do "zadnjog" momenta, sve je bilo obavijeno "sas" velom tajne...

    ... i dok vozač nije "odKljučo furgon"...

    ..., nije se znalo "oČim" se zapravo radi !!!

    I evo ga - to je muški "bicikli" proizveden "negdi" izmeđ' dva "svecka" rata u "Nemačku"...

    Kratak istorijat, kako kaže Lenče, ove "relikvije" je sledeći: 1932-ge godine, ga je iz "Nemecke" uvez'o prvi "vlastnik", a marke je - Brandenburg !!!
    Originalna "farba" mu je bila "peštansko plava", to jest zelena", verovatno "zaTo" što mu je gazda "bijo madžarsko-nemeckog" porekla...
    Posla "izvestnog" vremena, "bicikli" je "promenijo" gazdu, al' je ost'o u "istu kuću", to jest, "naSledijo" ga je sin, koji je "bijo aftoLimar poStruki"...
    "Cigurno zaTo" je i "dobijo" ojačanje građe u "vidu" dodatni' "šipki", jer ga je majstor "proPistno teretijo sas" raznoraznim limovima, alatima, acetilenskim bocama i "sličnim"...
    E..., zbog "priTeranog" osvežavanja ( "ceroza" jetre je bila u "pitanju"... ), majstor je "naPustijo" ovaj svet i prvo što se desilo biciklu, je bilo to, da je "dobijo" novu farbu, "zaŠta" je "udova" bila "zaslužna", jer kako je govorila, nikako joj se nije sviđala originalna !!!
    Al' baš na svaki detalj je pazila pri "farbanju"...

    Te iste godine, Lenče je post'o treći, "ponostni vlastnik" ovog' bicikla, koji ga je "služijo" pet godina, to jest sve do primopredaje Muzeju Žeravica !!!
    Ista je proslavljena "kićenjem budućog", vrednog eksponata, postavljanjem u "parkirni" polažaj i zajedničkom fotografijom, uz po čašu vina crna, 'ladna, a iz češki', kristalni' čaša !!!

    "SoTim" biciklom je Lenče "brez" kvarova, priš'o više 'iljada kilometara, uz naravno raznorazne dogodovštine...
    Najduža pređena relacija mu je bila "ot ArlaWat-a" do Elemira i "natrag" ( "okolo" 60-tak kilometara... ), a druga, ujedno i najteža "ot ArlaWat-a" do Uzdina ( "okolo" 40-tak kilometara... ). Najteže "zaTo" što je "natrag" na "pak-feder nosijo" gitarsko Marshal pojačalo, "ot" čuvenog Dragi Jelića iz YU grupe, kod' jednog' majstora 'lektričara, da mu "skine šemu"...
    "Ot" neoriginalni' delova na "bicikli" ( lampa, dinama, zvonce... ), Lenče je posebno "ponostan" na "SIMPO", a to je ustvari navlaka za "sic", koju je jedan "arlawatcki šnajder saŠijo ot" čuvenog kaputa Ramba Amadeusa !!!

    "PriTim" je važno da primetite slaganje "farbe" crvene "sas" šasijom i sive "sas" alu-blatobranima !!!

    "NaNašo" novinarsko pitanje - a "soČim" se "sadekana voza", priložnik je spremno "odGovorijo":

   "Obzirom" da državni, zvanični, "statistični podatci", lepo "kažedu" da je "majčica" Srbija prva izišla iz "SEKE", to jest' "svecke" ekonomske krize i samim tim i u skladu "sas" ličnim i doživljenim ekonomskim "napr'dkom, priuštijo" sam sebi, "kav" Yugo nostalgičar, jedan "polovan", slovenački ROG "bicikli sas" "devetnajst" brzina !!!

    I tako se eto, još 'edan eksponat lepo i trajno "uDomijo" u Porodični muzej Žeravica...

    Više o "ovim muzeju", jednim od najveći' u "jugoIstočnu jEvropu, a i šire", možete viditi na "zvanični sajt" Bosch diesel centra...

    Inače, približno tačan naziv bi "bijo" - Muzej starih zanata, "mešina", traktora, "trešova", parni' "mešina, aftova, matorbicikala, bicikala"...

    Ukol'ko imate neku Vama dragu, staru stvar, koju bi 'teli da sačuvate na "cigurno ot" zaborava, a međ' elitne eksponate, "slobadno" se jav'te na sledeći "telefon" - +381 (0)23 781 909 !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...