NovoMiloševačka Slika dana - 03.09.2010

Lična legitimacija posla II rata...

Lična legitimacija posla II rata...

    Opis: "NaSliku" je, što bi se to "danaske kazalo" - LIČNA KARTA, a posla "Drugog rata" - LIČNA LEGITIMACIJA, izdata dvadesetog' marta, 'iljadu "devetcto", četrdes't i šeste godine...
    Crven' karton veličine "šesnajst" puta deset "cantimetara" se "priKlapo" po sredini "širne" strane, tako da zajedno "sas" sledećom fotografijom, možete "viditi" kako je izgledala...

    "Ligitimaciju" je izdala - VOJNA OBLAST ZA BANAT NARODNE OSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE, čija je osnovna parola - Smrt fašizmu - sloboda narodu !, "izŠtampata naStražnju stranicu" dokumenta...
    "Ot" svi' znakova, "zvezda petokraka" je "glavna" i na "naslovnu stranicu" je crvena, a nalazi se i "poSred" pečata, koji' "odena" ima dva: prvi je - SRESKO NARODNO OSLOBODILAČKI ODBOR NOVI BEČEJ, a drugi - MESNI NARODNO-OSLOBODILAČKI ODBOR DRAGUTINOVO. Iste su veličine, no jedino izmeđ' "rečiju" NARODNO i OSLOBODILAČKI, kod dragutinovačkog "pečeta" ima "crtica"...
    "Priko" mesto izdavanja - U Petrovgradu ( dana'nji Zrenjanin... ), je "priPisato" - U N. Bečej i nešto "neJastno priko" - Komandant, potpisnika dokumenta...
    "Očito" je, da je sve "pisato peretom" i crnim mastilom il' "tušom"...
    Na "poLeđinu" fotografije se po uzdužnim šarama, vidi da je foto-papir "izSečen" ot nekog "većog" formata, verovatno zbog uštede i nema "žiga ot" fotografa, nit' datuma "slikanja"...

    To je "dokumenat" moje "pramBabe" ( mamine mame, mama... ), Berbakov Mele, koja je rođena "uMelence", devojačko prezime joj je bilo Adamov, od oca Alekse i majke Jule ( Đúle, rođene Mejin, iz Kíkínde... )...
    Imala je sestru Natu i "petero" braća: Stevu, Nikolu, Lutu, Tošu i Radu. Familija Adamov i dan "danaske" postoji, a najbliži potomci "stanujedu" u "onu jednosmernu ulicu", koja "daje" da se "ide" iz pravca Kumana i Novog Bečeja, na "glavni melenčovanski sokak", a ne i obrnuto. Radin sin Toša Adamov ( pokojni je "ot pre neku godinu"... ) ima dva sina: Miroslava, koji je "očijo" da živi i radi u "Omeriku" i Dušan, koji je "napravijo" novu kuću iza roditeljske...
    "Kav" što vidite, "ondak" nije "bijo" bitan dan i mesec rođenja, neg' samo godina. Baba Mela je rođena na Gospojinu, dvades't osmog avgusta, 'iljadu osam'sto, osamdes't i pete godine. Iste godine, al' sedmog jula, je "uKarlovo" rođen i moj "pranDeda", Berbakov Lazar - Laza...
    "Uzeli" su se, 'iljadu "devetcto" devete godine i "izRodili petero deca": Mariju ( "Keka", 17.04.1910 - 26.03.1987-me, nije bila "udavana"... ), Jela ( moja baba "po mami", 02.06.1912 - 12.05.1994-te, udata Baštovanov, u "Dragutinovo" ... ), Peru ( 1915-te, koji je "naŽalost" kratko "živijo"... ), Olgu ( 21.03.1919-te, udata Bogosavljev u "Kikindu", koja je još uvek živa i ove godine je proslavila devedes't i prvi rođendan... ) i Jovanku ( "Milanku", 18.08.1912 - 18.08.2003-će, udatu Nestorov, "uVranjevo"... )...
    "PranDeda" Laza je umro dvades't i petog "novembera", 'iljadu "devetcto" sedamdesete godine, a "pramBaba" Mela, dvades't i devetog "novembera", 'iljadu "devetcto" sedamdes't i šeste godine...
    Rođeni su i venčani u "OstroUgarsku, priŽivili" su "obaDva svetcka" rata ( "pranDeda" Laza je u "Prvi rat", "ot strane Rusa bijo" zarobljen na "Galiciju", u "Poljsku", da bi "posla Oktomberske" revolucije, "bijo pušćen", pa "naNovo" regrutovan "ot" strane "ostroUgarske" vojske i odveden na "Pijavu", u "Italiju, di" je i doček'o kraj rata... ), "živili" u Kraljevinu Jugoslaviju i "živili" i "umreli", u "takoZvatu" Drugu, Titovu Jugoslaviju...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...