NovoMiloševačka Slika dana - 06.06.2012

Tranzit Venere priko Cunca, 2012-te !!!

Tranzit Venere priko Cunca, 2012-te !!!

    Opis: Šestog' juna "zajtra, počevu" od "svanjivanja" u 04:56, pa sve do 06:55, "moće" da se vidi silueta Venere, kako prilazi "priko Cunca" !!!

    Važna napomena - Ova pojava se "neSme" posmatrati "brez" zaštitni' sredctava, jer mož' doći do trajnog oštećenja vida !!!

    I baš "zaTo", evo simulacije tog događaja, a iz Novog Miloševa - povuc'te klizač "uLevo, atprilike" na položaj - SUN RISE i kliknite na play, da je vidite !!!

   
Please install latest Flash Player to run SunAeon Venus Transit 2012

    Ukol'ko bidne vedro, Vaš "natzornik" će ovu pojavu "uSlikati" !!!

    Ko propusti ovu "redku", prirodnu pojavu, "moće" to da vidi sledeći put - 10-tog na 11-ti "december", 2117-te godine !!!

     06.06.2012 - 07:51 - Ipak i pored oblaka - Venera je "uSlikata", kako "prilazi priko Cunca" !!!

    Na "simulaciju", to izgleda ovako, u 06:40, a fotografija je nastala tačno u 06:39:35...

    U 06:44:34, je to izgledalo ovako...

    Evo i poslednje fotografije koju sam "uSLiko", u 06:49:45...

    A inače, izgledalo je, "kav" da ništa nećemo uraditi "jaj" i moja starija ćerka Hristina...

    Čim smo "uRanili", još u četir' sata "zajtro, vidili" smo da je celo nebo "priKriveno sas" oblacima...

    Ipak smo odlučili da odemo "uAtar", nadajući se, da će se oblaci "raskiniti", baš tamo "di" je "Cunce", no, bilo je tmurno...

    Nâdu je donekle, davala druga strana 'atara, "di" je bilo vedro, a na sâm "orizonat"...

    E, pokupili smo opremu i "krenili" ka istoku...

    Kad' smo stigli na "bašajidcki" most, "priko" kanala DTD, po "zrakama" je bilo "jastno", da je "Cunce odCkočilo" visoko i već smo gubili svaku nadu, da ćemo išta "uSlikati"...

    To je bilo u 06:21:10...

    "Posla" jedno desetak minuta, oblaci su se "malko" proredili...

    ..., a "sas" druge strane je nailazilo vedrije nebo !!!

    I tako je, Bogu "fala", nastalo desetak fotografija, inače bi morali da čekamo još sto i pet godina, do sledeće pojave !!!

    Što se tiče zaštitni' "sredctava, bijo" je princip - snađi se: na stari objektiv sam "priLepijo sKrjato", zatamnjeno staklo od maske za varenje...

    Trebaće za i "sledećo" slikanje !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...