NovoMiloševačka Slika dana - 16.01.2013

Kako je nasto špic-namet - Kepul...

Kako je nasto špic-namet - Kepul...

    Opis: "NaSliku" je salaš Belov ( od "Subatički"... ), koji se nalazi u deo 'atara, koji se "zove" - Prêčka...

    E, tu su "mlogi" Karlovčani imali njive i vinograde i većinom su od proleća, pa do kraja jeseni, provodili dane, uglavnom čuvajući "marvu"...

    Taj deo 'atara, se ranije severno "graničijo, sas imanjom" Ognjanovićevi', a južno "sas spajilukom" Karačonjijevi', čiji su "išpani" bili "zdravo, jako" strogi i teško da im je šta moglo promaći da se desi, a da oni "neZnadu"...

    Izmeđ' ostali', tu su "bivali" i Mamuškini ( Cucini... ) i Kepulovi ( "Tomićovi"... ), uglavnom "sas" ovcama...

    Od "neka dôba, Tomićovi" su vîdno "oGazdili" i kad' bi i' pitali, "otKud" im tol'ko "krstina žita" il' kukuruza, odgovarali bi:

 • Donese nam mali čo'ek !!!
 •     Po pričama stariji', mali čo'ek iliti mali đavo iliti Kepul, se rađ'o iz prvog jajeta "pilke", to jest', kokoške koja je tek "pronela" i to tako, što se sedam nedelja stalno držalo ispod "pazuva"...

      A šta je "zaPravo" bilo ?

      "Tomićovima" je "uspevalo", da "podmitidu" čuvare i to "sas" rakijom, koju bi osta'ljali na "dogovoreno mesto", da bi "očili uDrugi" kraj 'atara. "Ondak" bi plen, brzo tovarili na magarice i magarce, koji su znali sâmi da "odedu" do salaša, a oni bi ostajali u blizinu, "sas" štapom, kêrama i ovcama, tako da nisu bili "niMalko sumljivi išpanima"...

      I tako su "Tomićovi, uzPômôć" pametni' magarica i magaraca, "oGazdili" i "zaRadili njin" špic-namet - Kepul...

  Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

  Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

  Link sponzora
    Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po mesecima !!!

  - po godinama !!!

  DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
  novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...