NovoMiloševačka Slika dana - 28.09.2013

Ta ništa brez lotre !!!

Ta ništa brez lotre !!!

    Opis: Mâla "lotra"...

    Pametan je "bijo" onaj, što je "lotru izMislijo", jer, "BrezNje" se "neMož" ni "popeti", a ni "sići" !!!

    Nekad' su "uKarlovo", stočne "iliti" - svinjske pijace, bile o'ma' iza zadnji' kuća, "sas" leve i desne strane "druma" za "Bašajid". Oni koji se tog' "sećadu, kažedu" još, da je tu bilo tri rêda veliki' dudova, koji su "leti držali debelu ladovinu", što je bila prâva milina !!!

    "Negdi uzPut", od glavnog "sokaka", kuću je im'o Jova Berbakov Alvar, koji je sâm živijo i večito je "sedijo naKlupu ispridKuće", gledajući ko prolazi, a sve smišljajući, kako će se "sas" nekim našaliti il' ga "privariti"...

    I tako je jedared na "svinjske pijace" žurila jedna porodica, što se ono kaže - kućevni' cigâna, koje je Jova z'ustavijo, "sas" molbom, da mu se "popnedu naTavan, pronađedu" rasta'ljena krâtka "paorska" kola, "skinedu" odânde, "sastavidu" i "odGuradu" na stočne pijace, "neBi" li i' neko "kupijo", pa da "novce poDelidu" !!!

    Naravno, prolaznici su o'ma' pristali, no čim su mu se priko uzlaza na "zâbat" popeli "naTavan", tako im je Jova "lotru" i "sklonijo" !?!

    Vikali oni na njega, "kunili" ga, molili, plakali i ko zna "šta sve nisu" još radili, no ništa nije "vredilo" - nije 'teo da i' pusti "dolena, doGuđ nisu prošle pijace"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...