NovoMiloševačka Slika dana - 07.10.2014

Doletili su nam sivi ždralovi !!!

Doletili su nam sivi ždralovi !!!

    Opis: "Jučeraske" sam "radijo" nešto po "avliji", kad' sam i čuo poznat zvuk "sas" neba !!!

    Kad' sam "poGledijo gôrena", im'o sam šta i da vidim - jato sivi' ždralova !!!

    I oni su ptice selice, "kav" što su rôde il' lâste, samo što im je "kodNas" jug, "kav" što je "prvoNabrojatim" Afrika...

    Nije "cigurno" da će baš "sadekana" ostati, jer se oni po potrebi "selidu gorena-dolena" u "pravac" sever-jug, dok "nePronađedu" njima, odgovarajuću "tamparaturu"...

    Evo nekol'ko fotografija, dok su "poLagano letili" ka jugoistoku...

    A dal' će pojava ovi' ptica, ovako rano biti dobra "zaNas - vidićemo" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora