NovoMiloševačka Slika dana - 15.11.2014

Hidroizolacija hrama SPCO Beodra !!!

Hidroizolacija hrama SPCO Beodra !!!

    Opis: U "ponedeljnik", desetog' ovog', su počeli radovi "okolo priSecanja" zidova "protivu" vlage, a na hram' pravoslavne, crkvene "obštine" Beodra...

    Izvođač radova je HIO-protection d.o.o., koji je "doSad", kako se to kaže, "hidroIzolovo" priko sto šezdes't verski' objekata i još plus ko zna kol'ko ostali', za druge namene...

    Da Vam opišemo, kako se to radi: "cigurno" ste primetili "cevku", što "ide" po "zemlji" i "izalazi" kroz vrata..., e ona služi, da se prašina stvorena "sečenjom" zida, izbaci napolje, uz pomoć "elektroMatôra" i "prepele"...

    "Usta" usisne "cevke" su baš na "mesto, di" se seče zid...

    ..., a prašina "izalazi direk uPortu"...

    Iza je glavna "sprava" za sečenje zida, kojom upra'lja "râden, priko" upra'ljačke konzole...

    Druga važna sprava je na "sledeću fotografiju", a služi da "izolacijoni" materijal...

    ..., , "izTanji" na odgovarajuću meru...

    ..., a da bi mog'o da uđe u rêz...

    Evo kako ga "râdeni postaljadu"...

    ..., a sve to, pod gazdinim, uvek budnim okom !!!

    Evo i jednog video snimka, da bi mogli da vidite, kako to ide !!!

    Crkveni zidovi su debeli, izmeđ' "mêter" i dvades't, pa sve do "priko" dva mêtra, tako da sad' tek možete zamisliti, o kak'om poslu je reč...

    I što je glavno, završetak radova je "planirat", već za "ponedeljnik, sedamnajstog" ovog'..., daklem, samo za nedelju dana, "oČim" ćete svakako biti "obavešćeni" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora