NovoMiloševačka Slika dana - 01.11.2015

Unapred je znao, šta sas takim biva !!!

Unapred je znao, šta sas takim biva !!!

    Opis: Dugo godina je, "naNašu bendzinsku pumpu", poslovođa "bijo" Mirjan Marin Minđar...

    "NadProsečno" pametan, načitan, um'o je da "oŠacuje" "kaki"je kô, vol'o je, veselo društvo, dobru "kapljicu" i dovitljive šâle...

    Kad' je "kodNas" u "Miloševo, osnovata" firma Napredak D.O.O, čim je čuo kak'o "ima rukovodctvo", o'ma' je prokomentaris'o u smislu, da "odOTog" neće biti ništa..., "kav" što i nije bilo ništa...

    E sad', što sam Vam ovo "doSad" prič'o ?

    Pre izvesnog vremena, jedan stâlni "posetijoc" ovog', našog' sajta, mi je rek'o, kako se danima "smijo", kad' sam na "jednu" od NM Slika dana , "naMesto" - srpska napredna stranka, napis'o - "kav srbska, kav" napr'dna, "kav" s'ranka, uz napomenu, da ono - napr'dna, posebno dobro "oPisiva situvaciju", u koju je "država na Srbiju, sas" obzirom ko je vodi !!!

    O'ma' sam mu rek'o, da to nisam ja "izMislijo", neg' pomenuti Mirjan Marin Minđar, jer je on godinama "naSlovaljavo" račune za gorivo, "sas" - Naprdak DOO, dok mu "jedared" nije doš'o "šofer izOTe" firme, Mikloš Čikoš Miki i kaz'o:

    "NaŽalost", Mirjan se pre nekol'ko godina "uPokojijo", al', poznavajući ga, znâm kak'o bi mišljenje im'o i o ovim', "kav" - napr'dnjacima i šta bi im progonozir'o !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora