NovoMiloševačka Slika dana - 10.05.2016

Merkur, izmeđ Cunca i Novog Miloševa !!!

Merkur, izmeđ Cunca i Novog Miloševa !!!

    Opis: Najmanja planeta nam Merkur, se "jučeraske poslaPodna", naš'o izmeđ' naše zvezde i Novog Miloševa, to jest', "pravijo" je pomračenje "Cunca", "počevu" od "polak" dva !!!

    Na "naslovnu fotografiju" ga vidite ispod crvene strelice, kad' je i "uSlikat, okolo polak" četiri...

    U nekol'ko sledeći' fotografija, možete "viditi", kako je "poLagâno silazijo dôlena"...

    Na sâm zalazak "Cunca, blizu" osam "cati", je "bijo" skroz "dolena"...

    Inače ovu pojavu, možete "viditi priko" ovog' sajta, "novembera" 2019-te, pa "ondak" isto tako "novembera", al' 2032-ge, pa maja 2049-te i tako dalje...

    Ko 'oće, mož' da vidi, kako je izgledalo pomračenje "Cunca", od strane Venere, 2012-te godine ...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora