NovoMiloševačka Slika dana - 12.10.2016

Beodranske pijace nedeljom, izmeđ dva rata IV !!!

Beodranske pijace nedeljom, izmeđ dva rata IV !!!

    Opis: "ZaKraJ" ovog', malog' serijala , je "uveličat" ćošak, kod kafane - Baba Liza, čija je zgrada desno "naSliku" i "kav" što vidite po krovu, bila je građena "naLakat", da bi "posla Drugog" rata, deo u "poprečnu ulicu "bijo strušen".

    Osim kafane, tu su "obDržavate sIgranke", pozorišne "predctave, bijoskopske projekcije" i tako dalje...

    "Isprid" nje, bi nedeljom bile stočne pijace...

    Posle" konfiskacije, kafana je predata državnom ugostiteljskom preduzeću, dok nije propalo "devedeseti' godina prošlog veka. Preostali deo i dan-danaske "koristidu" vatrogasci. Za potrebe osmatranja požara po selu i 'ataru, na krov je bila izgrađena drvena, ostakljena osmatračnica, tačno na mesto, "di" se "sadekana" nalazi "serena" za uzbunjivanje. Dežurstva su bila "vaspostavljana", naročito u vreme vršidbe. Demontirana je "sKrajom" sedamdeseti'...

    Izmeđ' Baba Lize i druma je "bijo artejski" bunar, koji je kav i ostali, izbušen "sPočetkom" prošlog vêka, im'o valov i kâdu. Kako je "pretisak" vode "slabijo", tako je i "lula spušćana" sve niže i niže, da bi "naPosletku" bila ispod površine zemlje, kad' su valov i kâda i bili "strušeni". Bunar je prest'o da "cûri sPočetkom" sedamdeseti' godina. Od njega je ost'o kanal, koji "sadekana" služi za kišnu kanalizaciju, a "naSliku" je vidljivo "grlo" ispod druma, u vidu rimskog luka ( "isprid kônja, upregnuti' u "paorska" kola... ), "kudana" je tekla artejska voda, do beodranski' jamura iza groblja...

    "NaMesto" bunara je 2001-ve godine, postaljena česma , koja je "vezata za sevoski vodovod"...

    "PrikoPuta" nje je dugogodišnja kuća Radonjićevi' ( sadašnji vlasnici su "Šijaci"... ), u koju je do sredine šezdeseti' godina bila "opateka", a koja je "ondak primešćena" u "center" sela...

    Iza nje, a na "glavni sokak" se vidi krov, "di" je do polovine sedamdeseti' bila opančarska radnja "Bogosav", a sada'nji vlasnici su "Gagićovi"...

    Zgrada iza, u "poprečni sokak", na "čiji odžak" se vidi roda u "gnjizdo" je "strušena" pedeseti' godina...

    Još je interesantan i pravoslavni krst, koji se vidi skroz levo, kav prikoputa" ( u pogled' "ta trane"... ) poprečnog sokaka. Svi verski "krstovi" su posla "Drugog rata strušeni", iz ideološki' razloga uništeni, jedino je "obsto" jedan rimokatolički, koji je nekim čudom "primešćen uPortu" , a koji se "nalazijo" kod, "jučeraske" pomenutog kantara...

    Eto..., fotografija nekada'njog "centra" Beodre, u "pijačni dan"..., nedeljom do "pôdna", a što je "oVekoČovečijo" Akoš Bauer...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora