NovoMiloševačka Slika dana - 11.11.2016

Osvrt na poreklo srba u Novom Miloševu...

Osvrt na poreklo srba u Novom Miloševu...

    Opis: Evo nečeg' iz istorije, "naŠta" mi je skrenuta pažnja da "ôdena" objavim, a što je objavljeno na interent':

    Stanovništvo Karlova (Dragutinova) i Beodre je, donekle, međusobno različito po poreklu. Ove razlike su, u prvom redu, nastale pri samom doseljavanju najstarijih predaka današnjih stanovnika. Međutim, razlike među stanovništvom ova dva, nekada zasebna, naselja održavale su se kroz vreme, u prvom redu zbog razlike u teritorijalno administrativnoj pripadnosti Karlova i Beodre. Karlovo je pripalo novonastalom Velikokikindskom dištriktu 1776. godine, dok je Beodra postala posed porodice Karačonji 1774. godine. U novije vreme ove razlike postepeno iščezavaju.

    KARLOVO

    Karlovo je naseljeno 1752/53. godine. Većina tadašnjih doseljenika, naseljena je iz Ade u nekadašnjoj Potiskoj granici (Bačka). Uzrok iseljavanja iz Ade je bilo ukidanje tamošnje vojne granice i pokušaj oduzimanja privilegija koje je imalo tamošnje stanovništvo.

    Od značaja je bilo i doseljavanje 1776. godine, kada je došao izvestan broj porodica iz Pomoriške granice. Kasnije se doseljavanje nastavilo sa različitih strana, ali manjim inetenzitetom. Mnoge od porodica izgubile su predanje o svom poreklu, tako da je relativno visok procenat rodova čije je poreklo nepoznato. Poreklo porodica u Karlovu možemo danas utvrditi kako po tradicijama ili po toponomastičkim prezimenima, tako i po istorijskim dokumentima, ili pak drugim pokazateljima. Kako proizilazi iz ovih proučavanja, najveći je udeo porodica poreklom iz Ade i drugih bačkih mesta, među najstarijim doseljenicima, a poreklo iz susednih banatskih mesta vodi veći broj među nešto mlađim familijama.

    Tako je poznato da su u Karlovo neposredno doseljeni rodovi u periodu od 1752/53 1925. godine iz sledećih oblasti:

    Bačka - 22 roda (Ada, Potisje, ostatak Bačke)

    Banat - 15 rodova (Beodra, Bočar i dr.)

    Rumunija - 15 rodova (Pomorišje, Rumunski Banat, Erdelj, Vlaška, Moldavija)

    Srbija - 2 roda (Stari Vlah, Srbija uopšte)

    Broj navedenih rodova je približan, kako zbog činjenice da se među porodicama kojima je do sada poreklo ostalo neutvrđeno ima doseljenika iz tih krajeva, tako i zbog toga što je poreklo nekih od obrađenih rodova sporno. Na ovom mestu su uračunati i pojedini rodovi kojih više nema u Karlovu, pošto su odatle iseljeni ili izumrli.

    Kada bi se obratila pažnja na dalje poreklo ovih rodova, dobila bi se unekoliko drugačija slika. Naime, neke od porodica koje su u Karlovo doseljene iz Ade starinom su iz različitih krajeva, mahom zapadnih i jugozapadnih. Tako, možemo navesti da su iz: Hrvatske (Bešlini), Srema (Penavski) i Crne Gore (Cucini).

    Iz Beodre su došli rodovi koji dalje poreklo vode iz Bačke (Vrbaški), Pomorišja (Tornjanski) i zapadnih krajeva (Šijački). Preko Bočara je bilo doseljenika iz Pomorišja (Lejići i Bajini).

    BEODRA

    Beodra je staro naselje. Prvi put se u istorijskim izvorima javlja 1331. godine. Kasnije je ovo mesto zapustelo. Kao nenaseljeno se pominje 1723/25. godine. Obnova i ponovno zaseljavanje Beodre su se odigrali 1751/52. godine.

    Većina porodica doseljena je tada iz nekadašnjeg sela Akača, koje se nalazilo zapadno od današnjeg Novog Miloševa. Manji deo došao je neposredno iz Bačke i Pomorišja, kao i iz drugih mesta. Nešto kasniji doseljenici su dolazili iz Banata i drugih oblasti. I u Beodri postoji veliki broj porodica nepoznatog porekla. U Beodru su neposredno doseljeni rodovi u periodu od 1751/52 1925. godine iz sledećih oblasti:

    Banat - 51 rod (Akača, Karlovo i dr.)

    Rumunija - 16 rodova (Rumunski Banat, Pomorišje, Erdelj, Rumunija uopšte)

    Bačka - 12 rodova (različita mesta)

    Srbija - 2 roda (Srbija uopšte)

    Mađarska - 2 roda (Budim, Mađarska uopšte)

    Dalmacija - 1 rod

    Bosna - 1 rod

    Grčka - 1 rod

    Kao što je već rečeno kod opisa Karlova, ovaj pregled se svakako nemože uzeti za sasvim precizan i potpun, iz navedenih razloga. I kod Beodre su uračunati pojedini iseljeni i izumrli rodovi, čije se poreklo moglo utvrditi.

     Što se tiče daljeg porekla pojedinih rodova, može se reći da su porodice koje su došle u Beodru iz Akača, a čija je starina poznata, daljim poreklom iz Bosne (Dimitrijevići, Kovačevi i Popovi), Banata (Grujini i Maćoševi), Bačke (Doroslovci i Pušići) i Dalmacije (Mulićevi). Preko Mola su došli doseljenici iz zapadnijih krajeva (Radojčini Šijački) i Crne Gore (Radonići). Iz Melenaca je doseljen jedan rod, koji je starinom iz Pomorišja (Batanjski).

    OPŠTA SLIKA POREKLA STANOVNIŠTVA

    Stanovništvo Novog Miloševa doseljavano je, počevši od sredine 18. veka na ovamo sa izuzetno širokog prostora. Doseljenici su dolazili, posredno ili neposredno, čak iz veoma udaljenih mesta i krajeva, poput Dalmacije, Budima, Grčke i Moldavije. Ipak, jezgro rodova u Karlovo je doseljeno 1752/53. godine iz Ade i drugih potiskih mesta, a u Beodru iz nestalog naselja Akača, zapadno od Novog Miloševa, 1751/52. godine. Po svom daljem poreklu, kod rodova kod kojih je ono poznato, naseljenici iz Ade su mahom bili iz zapadnijih i jugozapadnijih srpskih krajeva. Stanovništvo Akače je, opet, po svemu sudeći, bilo doseljeno iz različitih pravaca. Pravoslavni naseljenici u Novo Miloševo su mahom bili Srbi, ali se u malom broju među njima nalazilo i drugih etničkih elemenata, u prvom redu Vlaha (Rumuna), koji su se brzo u potpunosti posrbili.

    MIODRAG ROĐENKOV

    ALEKSANDAR BAČKO

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora